produkty

Speciálně tvarované nylonové díly

  • nylonová spojka speciální velikosti

    nylonová spojka speciální velikosti

    Nylonové spojky se používají ke spojení dvou hřídelů (hnací hřídel a hnaná hřídel) v různých mechanismech tak, aby se mohly společně otáčet a přenášet střídavě rozložené mechanické části.Při vysokorychlostním přenosu síly a při vysokém zatížení mají některé spojky také funkci tlumení, tlumení a zlepšování dynamického výkonu hřídele.
  • nylonový kolík s vysokou houževnatostí

    nylonový kolík s vysokou houževnatostí

    Výrobní místo nylonového kolíku je v pouzdru.Nylonové kolíky se používají především při zpracování kompozitních forem.Ve srovnání s ocelovými kolíky se nylonové kolíky snadno poškodí, což zajišťuje, že se nepoškodí složité formy.Proto se má za to, že použití těchto nylonových kolíků značně sníží zmetkovitost formy.